دامغان- خبرنگار رسالت:سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان از  راه‌اندازي تالار پذيرايي فرهيختگان اين واحد دانشگاهي خبر داد. نعمت الله نعمتي اظهار کرد: به منظور استفاده اصولي از توانمندي‌هاي فضا و تجهيزات دانشگاه آزاد اسلامي و در پي تقاضاي عموم شهروندان و همکاران دانشگاهي، تالار مجهز و مجلل فرهيختگان واحد دامغان راه‌اندازي شد.نعمتي افزود: سال ۹۷ […]

دامغان- خبرنگار رسالت:
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان از  راه‌اندازي تالار پذيرايي فرهيختگان اين واحد دانشگاهي خبر داد. 
نعمت الله نعمتي اظهار کرد: به منظور استفاده اصولي از توانمندي‌هاي فضا و تجهيزات دانشگاه آزاد اسلامي و در پي تقاضاي عموم شهروندان و همکاران دانشگاهي، تالار مجهز و مجلل فرهيختگان واحد دامغان راه‌اندازي شد.نعمتي افزود: سال ۹۷ همراه با فراز و نشيب‌هاي اقتصادي در حالي به پايان ‌رسيد که توصيه‌هاي سازماني کماکان اصرار داشت تا از فضا، امکانات و تجهيزات دانشگاه آزاد اسلامي استفاده کنيم و در مسير حل مشکلات مردمي و پاسخ به بخشي از نيازمندي‌هاي شهري در انديشه درآمدزايي غيرشهريه‌اي باشيم.سرپرست واحد دامغان از ظرفيت‌هاي متعدد اين واحد دانشگاهي گفت و اعلام کرد: واحد دامغان بيش از ۶۳۰۰۰ متر مربع فضاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي و رفاهي در اختيار دارد و در قالب ۶ دانشکده مصوب علاوه بر 
آنکه دانشجويان از فضاي کافي برخوردارند؛ عموم مردم دامغان هم مي‌توانند از فضاهاي رفاهي و خدماتي استفاده کنند و راه‌اندازي تالار فرهيختگان پاسخي درخور و شايسته به نيارمندي شهر به ايجاد واحد پذيرايي است.