فیلمی از رویش گیاهان دارویی چون زیره کوهی معطر در ارتفاعات کوهستانی روستای طزره شهرستان دامغان را مشاهده می‌کنید.

به گزارشگروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان،  با فرارسیدن فصل بهار گیاهان دارویی چون زیره کوهی معطر در ارتفاعات کوهستانی روستای طزره  شهرستان دامغان رویش کرده است.

منبع: علی – سمنان (روستای طزره)

<div id="video-display-embed-code"><script src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/6972229/10090290?width=400&height=300"></script></div>