هرگاه بنا باشد سختی کاری را با مثال عنوان نمائیم از معدن و کار در آن نام می بریم و در تمام دنیا بازتاب حوادث و اتفاقات حوزه معدن بسیار وسیع و گسترده است

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب الله خجسته پور ظهر سه شنبه در جلسه فوق العاده کمیسیون کارگری استان سمنان به منظور بررسی حوادث اخیر کارگری در مجموعه شرکت البرز شرقی در معادن طزره دامغان به میزبانی سالن کوثر استانداری ضمن بیان اینکه سختی کار معدن به نسبت سایر مشاغل بر کسی پوشیده نیست، ابراز داشت: این مهم می طلبد تا به منظور جلوگیری از پیشامدهای رخ داده در معدن طرزه دامغان بهره برداران معادن نسبت به اجرای دستورات ایمنی نهایت اهتمام را به عمل آورند.
وی بابیان اینکه اهمیت و لزوم ایمنی در حوزه معدن در اولویت تمامی حوزه های دیگر است، افزود: هرگاه بنا باشد سختی کاری را با مثال عنوان نمائیم از معدن و کار در آن نام می بریم و در تمام دنیا بازتاب حوادث و اتفاقات حوزه معدن بسیار وسیع و گسترده است.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار سمنان بابیان اینکه به دلیل شهرتی که کار سخت در معدن دارد، بازتاب حوادث ناشی از آن نیز قدری گسترده تر و فراگیرتر است، ابراز داشت: علی رغم تمام اقدامات انجام شده این مهم می طلبد تا مراقبت بیشتری را اعمال شود.
خجسته پور در ادامه تصریح کرد: ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و صمت نسبت به انجام اقدامات کارشناسی و بررسی دقیق اتفاقات معدنی رخ داده در سطح استان می بایست اقدام کنند تا از اتفاقات مشابه بعدی جلوگیری و بتوان با پیشگیری به موقع این اتفاقات را محدود کرد.
وی افزود: ارائه آموزش و اجرایی کردن موارد ایمنی از نکات بسیار مهم و اساسی محسوب می شود و لازم است تا نظارت لازم از سوی مسئولان نیز به انجام رسیده و بیش ازپیش ارائه آن در دستور کار قرار گیرد.