دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بازدیدهای خود از شهرک صنعتی دامغان با حضور در این مجموعه صنعتی، ضمن سرکشی به واحدهای مختلف تولیدی و رفع موانع تولید، از نزدیک به بررسی مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان پرداختند.

دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بازدیدهای خود از شهرک صنعتی دامغان با حضور در این مجموعه صنعتی، ضمن سرکشی به واحدهای مختلف تولیدی و رفع موانع تولید، از نزدیک به بررسی مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان پرداختند.

🔸بازدید از کارخانه رویال پلاست پود که پس از قریب به یک سال با پیگیری‌های انجام گرفته مجددا با پنجاه کارگر به چرخه تولید بازگشت و نیز بازدید از پست برق ۶۳KV به همراه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان و بررسی روند افزایش برق مورد نیاز شهرک صنعتی از بخش‌های حضور دکتر علیزاده در شهرک صنعتی دامغان بود.