لحظاتی قبل جلسه شورای دوره ششم جهت انتخاب شهردار دامغان به پايان رسيد. در این جلسه مهندس سید محمد تقوی با کسب اکثریت آراء اعضاي شوراي شهر بعنوان شهردار دامغان انتخاب گردید. مهندس سید محمد تقوی با ۷ رای قاطع و کسب اکثریت آراء اعضای شورای شهر بعنوان شهردار جدید دامغان انتخاب شد. مدیر عمران […]

لحظاتی قبل جلسه شورای دوره ششم جهت انتخاب شهردار دامغان به پايان رسيد.

در این جلسه مهندس سید محمد تقوی با کسب اکثریت آراء اعضاي شوراي شهر بعنوان شهردار دامغان انتخاب گردید.

مهندس سید محمد تقوی با ۷ رای قاطع و کسب اکثریت آراء اعضای شورای شهر بعنوان شهردار جدید دامغان انتخاب شد.

مدیر عمران و تاسیسات فرودگاه بین المللی قشم به مدت ۵ سال
مدیر تاسیسات و مخابرات منطقه آزاد قشم به مدت ۵ سال
مدیر کل عمران و امور زیر بنایی شرکت خدمات هوایی پیام به مدت ۶ سال
از جمله سوابق شهردار جدید دامغان می باشد.
مهندس تقوی از جانبازان دوران دفاع مقدس می باشد.

پیش از تقوی ، مهندس نصرتی به مدت ۹ سال شهردار دامغان بود