واژگونی خودروی نیسان در در کیلومتر ۲۵ محور دامغان به شاهرود ، راننده را به کام مرگ فرستاد