مراسم رونمایی از کتیبه مرمت شده‌ی پیرعلمدار و الواح سنگی منتقل شده به موزه تاریخ شهر دامغان برگزار می شود

همزمان با هفته گردشگری برگزار می‌شود:

🔸مراسم رونمایی از کتیبه مرمت شده‌ی پیرعلمدار و الواح سنگی منتقل شده به موزه تاریخ شهر دامغان

🔸زمان: یکشنبه ۱۴٠٠/۷/۱۱ ساعت ۴:۳٠ عصر

🔸مکان: عمارت لطفی- موزه تاریخ شهر دامغان

🔸منتظر حضور علاقه‌مندان به میراث کهن دامغان هستیم.

💠 روابط عمومی خانه تسنیم دامغان