دکتر رضا ناظم‌نژاد عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان، با همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی موفق به چاپ مقاله‌ای با عنوان Effect of three-dimensional thermal stresses on torsional vibration of cracked nanorods surrounded by an elastic medium شد.

به گزارش خبر گزاری تیتر یک دامغان : دکتر رضا ناظم‌نژاد عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان، با همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی موفق به چاپ مقاله‌ای با عنوان Effect of three-dimensional thermal stresses on torsional vibration of cracked nanorods surrounded by an elastic medium شد.
این مقاله در مجله Advances in Nano Research از انتشارات بین‌المللی TechnoPress و با ضریب تاثیر ۱۳٫۰۵۲ منتشر گردید. در این پژوهش یکی از شاخصه‌های مهم در طراحی و استفاده از تجهیزات که شناخت رفتار ارتعاشاتی آنها در حضور عوامل مختلف، مانند دمای محیط کاری، عیوبی مانند ترک و جنس محیط محصور کننده سازه می‌باشد، بررسی شده است.
نتایج این پژوهش در طراحی پروب‌های میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) که یکی از مهم‌ترین تجهیزات شناسایی در مقیاس نانو می‌باشد و هم چنین در سوئیچ‌ها و عملگرها کاربرد دارد.